Bağkur Toptan Ödeme

Yaşlılık Toptan Ödemesi:

Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla beraber yaşlılık veya malüllük aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara, işlerini terk ederek yazılı talepte bulunmaları halinde ödemiş oldukları primler toptan ödeme şeklinde geri verilir.

Nasıl Yaşlılık Toptan Ödemesi Talebinde Bulunulur:

-Yaşlılık toptan ödemesi şartlarına haiz olan sigortalı İl Müdürlüğüne müracaat eder.

-YAŞLILIK TOPTAN ÖDEMESİ /YAŞLILIK AYLIĞI TALEP FORMU nu alır.

-Formun ilgili bölümlerini vergi dairesine, meslek kuruluşuna veya Esnaf ve Sanatkar siciline ve nüfus memurluğuna tanzim ve tastik ettirilir.

-Formun kendisi ile ilgili bölümünü doldurup, en son yazışma adresini belirterek imzalar ve İl Müdürlüğüne elden teslim eder veya PTT kanalıyla gönderir.

-Yaşlılık toptan ödemesi işlemleri İl Müdürlüğünde kısa sürede tamamlanarak toptan ödeme tutarının ödenmesi için ilgili banka şubesine talimat verilir ve bu talimatın bir sureti de sigortalının adresine gönderilir.

Böylece yaşlılık toptan ödemesi işlemleri tamamlanmış olur.

Ölüm Toptan Ödemesi:

Sigortalının ölümü halinde, ölüm aylığına hak kazanamayan hak sahiplerine, Kurumumuza ödemiş olduğu primler ölüm toptan ödemesi şeklinde geri verilir.

Nasıl Ölüm Toptan Ödemesi Talebinde Bulunulur:

-Sigortalının hak sahipleri İl Müdürlüğüne müracaat ederler.

-ÖLÜM YARDIM FORMU ile VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNİ alırlar.

-Ölüm yardım formunun ilgili bölümlerini vergi dairesi, meslek kuruluşu veya Esnaf ve Sanatkar siciline tanzim ve tastik ettirirler ve kendileri ile ilgili bölümü doldurup imzalarlar.

-Vukuatlı nüfus kayıt örneğini nüfus memurluğuna tanzim ve tastik ettirirler.

-Ölüm yardım formuna; vukuatlı nüfus kayıt örneğini, 18 yaşından büyük çocuklar öğrenim belgelerini , 18 yaşından büyük evlenmemiş kız çocuğu başka bir geliri olmadığına dair muhtarlıktan alacağı belgeyi, anne ve babası muhtaçlık belgesine ekleyerek elden İl Müdürlğüneteslim ederler veya PTT kanalıyla gönderirler.

-Ölüm toptan ödemesi işemleri il müdürlüğünde kısa zamanda tamamlanarak toptan ödeme tutarının ödenmesi için iligili bankaya talimat verilir ve talimatın bir nüshası hak sahiplerinin adreslerine gönderilir.

Böylece ölüm toptan ödemesi işlemleri tamamlanmış olur.